14 dagen “Koop op Afstand” bedenktermijn

Een ‘Particuliere Koper’ (Consument) mag binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn ‘herroepingsrecht’ uitoefenen.

Zie ook: https://www.consuwijzer.nl/elektronica/kopen-op-afstand/bedenktijd-koop-op-afstand

U mag het door ons geleverde na ontvangst beoordelen zoals u dat ook had kunnen doen in een winkel.

Dus u mag:

 • de verpakking openen en het geleverde onderdeel uitpakken (met uitzondering van verzegelde en/of kwetsbare printplaten en afzonderlijk verpakte knoopcelbatterijen)
 • het geleverde onderdeel bekijken en vergelijken met onze online foto’s, de online productomschrijving en uw huidige (oude) onderdeel
 • het geleverde onderdeel gedurende de bedenktermijn ongebruikt opslaan / bewaren
 • maar u mag het geleverde niet IN GEBRUIK NEMEN en vervolgens na 14 dagen terugsturen !!!

Alleen wanneer het product in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert kan er aanspraak worden gemaakt op de bedenk- / zichttermijn. De kosten voor het terug sturen zijn voor de koper ( consument ).

Indien u een artikel terug stuurt graag dit formulier invullen en meesturen om de RMA zo goed en snel mogelijk te verwerken.
RMA formulier

Retour adres:

Audiovolt
Markerkant 10 nr 128
1316 AL , Almere
Nederland

Indien u een product terug stuurt zorg ervoor dat het goed verpakt is in een om doos met schuim en plastic.

GARANTIE

Garantie betekent dat u van de leverancier van een product mag verwachten dat deze gedurende de overeengekomen garantietermijn garant staat voor de kwaliteit en het juist functioneren van het geleverde product. Audiovolt garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 

Na ontvangst van het product zal dit in de regel voor u worden vervangen of gerepareerd zodra het opgegeven defect door onze Technische Dienst is vastgesteld.

Het vervallen van de garantie

Houdt u er rekening mee dat gebruikersfouten die mankementen tot gevolg hebben de garantie kunnen doen vervallen. Let u daarom ook op onze aanwijzingen omtrent het onderwerp ‘retournering’ om beschadiging tijdens het transport te vermijden.

Voorbeelden waarbij de garantie vervalt:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Autoradiostunter of de fabrikant zijn verricht.
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • Defecte componenten door een verkeerde energievoorziening:
  Rook- en kortsluitingssporen op componenten (moederbord, harddisk, geheugen etc.) duiden erop dat deze verkeerd aangesloten zijn. Ook in dit geval vervalt de garantie.
 • Beschadigde of verwijderde zegels:
  Op het product aangebrachte zegels, barcodes, waarschuwingen of andere stickers die verbroken of verwijderd zijn, leiden tot het vervallen van de garantie.

Zie voor meer informatie onze zakelijke B2b of B2c algemene voorwaarden in pdf onder kopje algemene voorwaarden.